Bli medlem i Midtown Lindy Hop


Medlemskap i Midtown Lindy Hop gäller halvårsvis och gäller från när den betalas in till att terminskurserna börjar följande termin. Medlemskapet är inbakat i priset för terminskurser (men inte för andra kurser som helgkurser eller intensivkurser).

Om du inte går någon av våra kurser men vill bli medlem ändå, betalar du in 100 kr (för en termin) till vårt plusgiro, och ange fullständigt namn och e-postadress som meddelande.

  • PlusGiro: 30 64 61-5
  • Meddelande: [Fullstädigt namn och e-postadress]

Om fullständigt namn och e-postadress inte får plats i meddelandet, skicka dem som ett e-post till kassor@midtownlindyhop.se.