Betalning kurser


Från och med 1 januari 2018 är Midtown kontantfritt.

Betalning till våra kurser görs via PlusGiro eller med Friskvårdskuponger/Friskvårdschecken. När du registrerar dig på en kurs via vårt anmälningssystem hamnar du i en kö i väntan på att din anmälning ska godkännas av en anmälningsansvarig. När det är gjort och du får plats på kursen får du en inbjudan i form av ett e-postmeddelande om hur du betalar via vårt PlusGiro.


Betalning med Friskvårdskuponger eller Friskvårdschecken

Om du, när du fått inbjudan, vill betala med Friskvårdskuponger eller Friskvårdschecken, går det utmärkt. I sådana fall, skicka ett e-postmeddelande till vår kassör (kassor@midtownlindyhop.se) med följande information:

1. Vill du betala med Friskvårdschecken eller Friskvårdskuponger (det är nämligen två olika företag)?

2. Valör och nummer på de checkar du vill använda.

3. Betalningsmeddelandet (på formen XXX-XXX) som står i inbjudningsmailet.

När vi har kvitterat ut betalningen från Friskvårdschecken/Friskvårdskuponger sätts din registrering som betald. Hanteringen av detta kan ta ett par dagar, så var inte ute i sista stund.

Om kupongernas/checkarnas värde överstiger priset för kursen betalar vi inte tillbaka någon växel. Däremot kan du om du önskar betala en del av kursen med kuponger/checkar, och resterande del till PlusGirot, så att den sammanlagda summan motsvarar priset på kursen.