Kontakt


Det lättaste sättet att kontakta föreningen är via mail.

Har du några frågor som rör anmälan till våra kurser, maila till:
anmalan@midtownlindyhop.se

Har du ideer, funderingar eller synpunkter på något, är du mycket
välkommen att maila till:
info@midtownlindyhop.se

Frågor av mer ekonomisk karaktär mailar du till:
kassor@midtownlindyhop.se

Titta gärna även vår facebooksida:
https://www.facebook.com/MidtownLindyHop

A-huset, där samtliga kurser hålls, ligger mitt i centrala Örebro på Jordgatan 6.