InformationF4E19CC2-18CB-4C50-A24D-A620B3C18F97
Med tanke på den ökade smittorisken i Sverige har vi i styrelsen tagit beslutet att ställa in den planerade livebandskvällen i samband med steppworkshopen den 21 mars. Själva workshopen bedömer vi ha en relativt liten smittrisk eftersom stepp inte innebär någon fysisk kontakt. Lindy hop som alla andra pardanser innebär […]

Livebandskvällen är inställd


lindy_hop_collage
Medlemskap i Midtown Lindy Hop gäller halvårsvis och gäller från när den betalas in till att terminskurserna börjar följande termin. Medlemskapet är inbakat i priset för terminskurser (men inte för andra kurser som helgkurser eller intensivkurser). Om du inte går någon av våra kurser men vill bli medlem ändå, betalar […]

Bli medlem i Midtown Lindy Hop