Välkommen på Midtowns årsmöte!


Du är välkommen till Midtown Lindy Hops årsmöte!
Onsdagen den 20/3 2019 klockan 19.45-21.00.
Vi bjuder på fika, och har vi tid kvar efter mötet finns det möjlighet för socialdans efteråt.
Plats: A-Huset, Jordgatan 6 i Örebro
Under årsmötet kommer bland annat en ny styrelse utses och bestämma vad vi ska göra under 2019. Alla som har betalat en medlemsavgift eller går kurser hos oss är medlemmar i föreningen och har rösträtt under mötet. Eventuella motioner ska vara inskickade senast 13/3 för att kunna tas upp på årsmötet, och skickas till info@midtownlindyhop.se. Inga övriga frågor kommer att behandlas under årsmötet.
Varmt välkommen!
Styrelsen
Midtown Lindy Hop